fbpx

Den 14. september 2019 træder en ny række EU-regler for betaling i kraft. De nye regler har blandt andet til formål at gøre det mere sikkert at foretage elektroniske betalinger. For dig, der er indehaver af en e-handel, betyder det, at du som et minimum skal have en to-faktor godkendelse af betaling på din webshop. I dette blogindlæg gør vi dig klogere på de nye betalingsregler, samt hvilken betydning de helt konkret får for dig og din virksomhed.


De nye regler udspringer af det reviderede betalingstjenestedirektiv, som blev indført i dansk lov i januar 2018. Reglerne skal mindske svindel på nettet ved at skærpe kravene i forbindelse med online betalinger. Ifølge tal fra Nationalbanken blev der nemlig begået misbrug for omkring 301 mio. kr. med danske betalingskort i 2018. Misbrug i onlinehandel udgjorde heraf 236 mio. kr., hvilket svarer til cirka 80 procent af det samlede beløb. Det er netop dette problem, som de nye betalingsregler skal forsøge at sætte en stopper for. For at mindske misbruget indføres i første omgang et krav om stærk kundeautentifikation – også kaldet en to-faktor godkendelse.

Hvad er en to-faktor godkendelse?

En to-faktor godkendelse betyder, at en kunde skal tilkendegive minimum to forskellige ting for at kunne betale. Disse to ting kan bestå af de tre kategorier nedenfor:

Et konkret eksempel på en to-faktor godkendelse kan altså være dine kortoplysninger og en tilsendt sms-kode. Det betyder derfor, at det efter den 14. september 2019 ikke længere er muligt for kunder at betale ved udelukkende at indtaste deres kortoplysninger, men at en online betaling derimod skal godkendes med et ekstra element, eksempelvis indtastning af en engangskode modtaget via sms.

Undtagelserne fra kravet om en to-faktor godkendelse

Reglerne om en to-faktor godkendelse gælder som udgangspunkt alle betalinger dog med få undtagelser. I onlinehandlen omfatter undtagelserne fra kravet blandt andet disse tre omstændigheder:

  1. Små betalinger på op til 225 kr.

     

  2. Betalinger til personer eller virksomheder, som betaleren selv har opført på en liste over betroede modtagere.

     

  3. Tilbagevendende betalinger på samme beløb til den samme modtager, hvis bare den første betaling i rækken er godkendt med en to-faktor godkendelse. 

I tilfælde af at en kortudsteder, kortindløser eller forretning vælger at tilbyde betalinger uden brug af en to-faktor godkendelse, vil virksomheden, som træffer dette valg, hæfte for alle tab i forbindelse med et misbrug. I praksis vil det ofte være forretningen, som træffer denne beslutning og derfor også kommer til at hæfte for tabene. De nye regler betyder samtidig, at forbrugerne som udgangspunkt ikke hæfter for tab i forbindelse med et misbrug, hvis der ikke er anvendt en to-faktor godkendelse.

Hvad betyder de nye regler for dig?

For at en betaling kan foregå med den nye to-faktor godkendelse, er det nødvendigt, at alle led i betalingskæden understøtter dette teknisk. Dette omfatter både kortudstedere, kortindløsere, internetforretninger og de såkaldte betalingsgateways, der leverer tekniske løsninger til internetforretningerne. Alle led i kæden skal sikre, at de har løsninger klar, der teknisk understøtter brugen af en to-faktor godkendelse. 

Kortindløsere og kortudstedere i Danmark – eksempelvis Nets og bankerne – tilbyder i vidt omfang allerede godkendte løsninger. Der er derimod rigtig mange onlineforretninger, som endnu ikke er teknisk klar. Konsekvensen for dem, der ikke er klar, er blandt andet, at de vil være afskåret fra at modtage betalinger. 

For dig, som er indehaver af en webshop, er det derfor enormt vigtigt, at du får tjekket op på dit betalingssystem og med din betalingsservice. Så du overholder reglerne og dermed stadig kan modtage online betalinger fra dine kunder efter ikrafttrædelsen.   

Det koster ikke noget at drikke en kop kaffe