Har du styr på de nye EU-regler for online betaling? | 2020 & 2021 |

jul 2, 2019 | Blog, E-handel, Internetsikkerhed

PBN network og PBN Netværk

Den 14. september, 2019, træder en ny række EU-regler for betaling i kraft. De nye regler har blandt andet til formål at gøre det mere sikkert at foretage elektroniske betalinger.

For dig, der er indehaver af en e-handel, betyder det, at du, som et minimum, skal have en to-faktor godkendelse af betaling på din webshop. I dette blogindlæg gør vi dig klogere på de nye betalingsregler, samt hvilken betydning de helt konkret får for dig og din virksomhed.

De nye regler udspringer af det reviderede betalingstjenestedirektiv, som blev indført i dansk lov i januar, 2018. Reglerne skal mindske svindel på nettet ved at skærpe kravene i forbindelse med online betalinger. Ifølge tal fra Nationalbanken blev der nemlig begået misbrug for omkring 301 mio. kr. med danske betalingskort i 2018. Misbrug i online-handel udgjorde heraf 236 mio. kr., hvilket svarer til cirka 80 % af det samlede beløb. Det er netop dette problem, som de nye betalingsregler skal forsøge at sætte en stopper for. For at mindske misbruget, så indføres der i første omgang et krav om stærk kunde-autentifikation – også kaldet en to-faktor godkendelse.

Hvad er en to-faktor godkendelse?

En to-faktor godkendelse betyder, at en kunde skal tilkendegive minimum to forskellige ting for at kunne betale. Disse to ting kan bestå af de tre kategorier nedenfor:

Regler for online betaling Betalingskort
Regler for online betaling Fingeraftryk
Regler for online betaling Password
Et konkret eksempel, på en to-faktor godkendelse, kan altså være dine kortoplysninger og en tilsendt sms-kode. Det betyder derfor, at det, efter den 14. september, 2019, ikke længere er muligt for kunder at betale ved udelukkende at indtaste deres kortoplysninger, men at en online betaling derimod skal godkendes med et ekstra element, eksempelvis, indtastning af en engangskode modtaget via sms.

Undtagelserne fra kravet om en to-faktor godkendelse

Reglerne, om en to-faktor godkendelse, gælder som udgangspunkt alle betalinger dog med få undtagelser. I online-handlen omfatter undtagelserne fra kravet blandt andet disse tre omstændigheder:

  1. Små betalinger på op til 225 kr.
  2. Betalinger til personer eller virksomheder, som betaleren selv har opført på en liste over betroede modtagere.
  3. Tilbagevendende betalinger på samme beløb til den samme modtager, hvis bare den første betaling i rækken er godkendt med en to-faktor godkendelse.

I tilfælde af, at en kortudsteder, kortindløser eller forretning vælger at tilbyde betalinger, uden brug af en to-faktor godkendelse, vil virksomheden, som træffer dette valg, hæfte for alle tab i forbindelse med et misbrug. I praksis vil det ofte være forretningen, som træffer denne beslutning og derfor også kommer til at hæfte for tabene. De nye regler betyder samtidig, at forbrugerne, som udgangspunkt, ikke hæfter for tab i forbindelse med et misbrug, hvis der ikke er anvendt en to-faktor godkendelse.

Online betaling

Hvad betyder de nye regler for dig?

For at en betaling kan foregå med den nye to-faktor godkendelse, er det nødvendigt, at alle led i betalingskæden understøtter dette teknisk. Dette omfatter både kortudstedere, kortindløsere, internetforretninger og de såkaldte betalingsgateways, der leverer tekniske løsninger til internetforretningerne. Alle led i kæden skal sikre, at de har løsninger klar, der teknisk understøtter brugen af en to-faktor godkendelse. 

Kortindløsere og kortudstedere i Danmark – eksempelvis Nets og bankerne – tilbyder i vidt omfang allerede godkendte løsninger. Der er derimod rigtig mange onlineforretninger, som endnu ikke er teknisk klar. Konsekvensen for dem, der ikke er klar, er blandt andet, at de vil være afskåret fra at modtage betalinger. 

For dig, som er indehaver af en webshop, er det derfor enormt vigtigt, at du får tjekket op på dit betalingssystem og med din betalingsservice, så du overholder reglerne og dermed stadig kan modtage online betalinger fra dine kunder efter ikrafttrædelsen.

Er du usikker på, om du følger lovgivningen?

Du er velkommen til at kontakte WebPuls, hvis du vil være 100% sikker på, at din webshop er opdateret med de nyeste tiltag. Kontakt os på tlf.: 22 39 22 51 eller ved at sende en mail til kontakt@webpuls.dk. Vi hjælper dig med at holde alle dine aktiviteter opdateret.

Læs vores inspirerende indlæg her