%

Dit afsnit går her

Kom godt i gang med din strategi for content marketing

nov 21, 2018 | Blog, Content Marketing, Online strategi

Konverteringsoptimering for webshops

Dette er første del af vores blogindlæg om vejen til effektiv content marketing. En serie, som består af fem dele. Så bliv hængende for nye opdateringer.

Hvis du ønsker at tiltrække og fastholde værdifulde relationer til kunder, så er det en god idé at gøre dig nogle strategiske overvejelser om, hvordan du vil arbejde med content marketing.

Hvad er content marketing?

Content marketing går overordnet ud på at producere og dele relevant indhold, såsom blogindlæg, podcasts og opslag på digitale og sociale medier, med det formål at tiltrække og fastholde kunderelationer. Content marketing kan på samme tid hjælpe dig med at generere leads og salg, styrke din troværdighed og endda forbedre din placering på Google.

Det strategiske arbejde med content marketing

Når det kommer til at arbejde strategisk med content marketing, så handler det langt fra om at udforme et langt dokument, der klarlægges én gang for alle. En strategi for content marketing gør sig mere effektiv, hvis den løbende optimeres på, efterhånden som man bliver klogere på, om det indhold, man deler, taler til kunderne eller ej. På samme tid er det dog vigtigt at tage udgangspunkt i sin strategiske situation og gøre det klart, hvad man gerne vil opnå med sin content marketing. Start derfor din strategi således.

1. Afklar din strategiske situation, og find dine strategiske muligheder

At analysere sin strategiske situation betyder at forholde sig til sine styrker og svagheder samt den værdi, man bringer til markedet. Med andre ord skal du starte med at foretage en SWOT-analyse.

SWOT-analysen er måske en gammel kending for dig. Hvis den ikke er, så får du lige et kort introduktion her:

SWOT står for Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threat og er et opsamlingsværktøj til vurdering af en virksomheds strategiske situation. En SWOT-analyse gør det muligt at finde virksomhedens konkurrencemæssige fordele, ud fra de tendenser, som findes i en virksomheds interne og eksterne miljø. Efter SWOT-analysen kan man identificere sine strategiske muligheder.

I forbindelse med content marketing har analyseværktøjer og data en central rolle i SWOT-analysen. Ved at se på indikatorer, som sidevisninger, afvisningsprocenter, nye besøgende vs. tilbagevendende besøgende og salgseffektivitet i forhold til dit indhold, kan du finde ud af, hvor der er mulighed for forbedring.

Eksempel på en SWOT-analyse med fokus på content marketing.

Ved hjælp af SWOT-analysen får du således et billede af, hvor er du nu med hensyn til din content marketing-strategi, så du kan klarlægge din strategiske muligheder.

Ved at vende svagheder til styrker, udnytte muligheder og minimere trusler, kan du skabe mere værdifuldt indhold, og nå ud til din målgruppe.

2. Sæt mål for, hvad du gerne vil opnå

Som et led i de strategiske overvejelser omkring din content marketing-strategi bør du identificere, hvilke præcise mål du vil nå, og hvordan du planlægger at nå dem. Husk i den sammenhæng, at målene altid bør stemme overens med dine overordnede marketingmål.

Mål sætter retningen for, hvilke resultater du ønsker at nå med din content marketing-strategi. For at nå målene, skal de være klare. Du skal altså finde ud af, om du ønsker at øge kendskabsgraden, få flere leads og/eller øge dit salg.

Når du kender dine mål, skal du definere dine KPI’er (Key Performance Indicators). Hvis dit mål, for eksempel, er at generere flere leads, kan en KPI være antal af tilmeldinger til dit nyhedsbrev pr måned.

Brug SMART-modellen, som guide, når du skal sætte dine mål og KPI’er. Uanset om dine mål er kortsigtede eller langsigtede, kan denne model hjælpe dig med at styre processen.  

SMART-modellen sikrer, at dine mål er: specifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte.

SMART-modellen

Hvad så nu?

Du er nu blevet klogere på din strategiske situation, fundet dine strategiske muligheder og fastlagt dine mål – og du er nu parat til at blive klogere på din målgruppe

I næste blogindlæg, om vejen til en effektiv content marketing strategi, viser vi dig, hvordan du kan anvende sociale medier til at opnå indsigt i din målgruppes interesser, holdninger og tilhørsforhold.

Vil du gerne være den første til at få besked, når anden del af vejen til en effektiv content marketing er ude, så følg med på vores Facebook og LinkedIn eller tilmeld dig vores nyhedsbrev nedenfor. 

Har du brug for sparring i content marketing? Så kontakt os her.

Læs vores inspirerende indlæg her